Skip links

תנאי שימוש

CasusGrill Israel

תקנון האתר

 

 • אתר האינטרנט מופעל ע”י חברת קונטרול-בי והשימוש והקנייה בו הינם כפופים לחוקי תקנון זה. כל רכישה באתר מהווה הסכמה לתנאי תקנון זה וכן הסכמה להתקשרות בין הצדדים.
 • כל המבצע רכישה באתר מצהיר בעצם פעולת הרכישה כי הוא מכיר את כללי התקנון, מסכים לתחולתם וכן כי לא תהיה לו או לכל נציג מטעמו כל טענה או תביעה כנגד חברת קונטרול-בי מלבד טענה הנוגעת להפרת ההתחייבות של חברת קונטרול-בי כלפי חוקי תקנון זה.
 • כל אדם שמלאו 18 שנים (או חברה הרשומה ברשם החברות בישראל), בעל כתובת דואר אלקטרוני ובעל כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי או בעל חשבון PayPal פעיל, רשאי לרכוש באתר החברה.
 • על הלקוח לבדוק את תכולת המשלוח עם קבלתו ולערוך השוואה הן להזמנה והן לחשבונית שתימסר לו בעת ביצוע ההזמנה/ בעת האספקה.
 • במקרה שתתגלה אי התאמה של המוצרים בעקבות הבדיקה הנ”ל או במקרה אחר של חוסר שביעות רצון מצד הלקוח לעניין המוצרים המסופקים, על הלקוח להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה. מוקד שירות לקוחות יתאם עם הלקוח את ההשלמה/ההחלפה/ההחזרה של המוצר/ים ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי של הלקוח, לפי העניין וככל שמתחייב על פי כל דין.
 • ניתן להחזיר תוך 14 יום מקבלתם באריזה המקורית כשהיא סגורה ו/או בהתאם להוראות החוק ודגש כי זכות הלקוח להחזרת מוצר וזכות הלקוח לביטול הרכישה תהיינה אך ורק בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות החברה כפי שתהא מעת לעת.
 • יש לציין כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד.
 • חברת קונטרול-בי לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרמו כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה.
 • כמו כן, קונטרול-בי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה ממעשה ו/או מחדל שאיננו בשליטתה, לרבות אך לא רק – מכח עליון, כגון: מלחמה, רעידת אדמה, מזג אויר קיצוני וכד’.
 • הלקוח רשאי לבטל הזמנה רק בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 והתקנות על פיו (להלן: “חוק הגנת הצרכן”). לשם הנוחות, על פי חוק הגנת הצרכן, לקוח רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר שנמכר במכר מרחוק עד 14 יום ממועד קבלת המוצר.
 • החברה תהיה רשאית לגבות דמי ביטול במקרה של ביטול שלא עקב פגם או אי התאמה בשיעור של 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, ככל שהלקוח בחר לבטל את ההזמנה שלא עקב פגם במוצר או עקב אי התאמה.
 • לקוח שקיבל את המוצר ידאג להחזירו לספק שפרטיו יימסרו לו על ידי החברה במקום עסקו, על חשבון הלקוח. משתמש שיבקש כי המוצר ייאסף מהמקום בו נמסר לו או כל מקום אחר, בכפוף לאישור החברה, יישא בעלות דמי משלוח בגין הובלה.
 • כאמור, ניתן לבטל הזמנה עד 14 ימים מיום ביצוע העסקה – ביטול הזמנה יעשה באמצעות פנייה בכתב לחברה בלבד, בטלפון למוקד או באמצעות פנייה באתר/ בוואטסאפ.
 • קונטרול-בי תהא רשאית לבטל הזמנה מכל סיבה תוך עדכון הלקוח אודות ביטול ההזמנה.
 • קונטרול-בי לא תהא אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח או לצד שלישי בגין ביטול הזמנה כאמור, לרבות אם ביטול ההזמנה נובע מכך שהמוצר אזל במלאי וכו’.
 • שירות ואחריות יינתן ללקוח על-ידי קונטרול-בי ו/או מי מטעמם בהתאם לתנאי האחריות הרלוונטיים למוצר שנרכש.
 • קונטרול-בי אינה אחראית לנזק כלשהו (לרבות נזק לגוף) ו/או הפסד ו/או חסרון כיס (להלן: “נזק מכל סוג שהוא”) שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מרכישה המתבצעת ב- CasusGril ו/או מאי היכולת לבצע רכישה ושייגרם כתוצאה ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של הלקוח ו/או צד ג’ כלשהו, לרבות, רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק, פעולה שתבוצע על ידי צד ג’ כלשהו תוך שימוש בסיסמת הלקוח באתר קונטרול-בי וכד’.
 • הלקוח יישא באחריות מלאה לנזק ו/או חסרון כיס מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או קונטרול-בי ו/או לצד ג’ כלשהו בגין טעות שביצע בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצא באלה טעויות.
 • הלקוח פוטר את קונטרול-בי מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שעלול להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 • קונטרול-בי לא תהא אחראית, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל סוג שהוא שייגרם ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת באשר הם.
 • מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא קונטרול-בי בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי הלקוח.
 • חברת קונטרול-בי היא בעלת זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר. אלו כוללים את מבנה האתר, עיצובו הגרפי, מרכיביו הצורניים, הטקסטים שלו וכן כל הקבצים המצורפים אליו לרבות תמונות, סרטוני וידאו וכל סימן מסחרי. חל איסור מוחלט על הפצה, העתקה, העברה, פרסום, שיווק ומכירה של אחד מהתכנים הנ”ל או חלק מהם אלא אם כן ניתנה לכך הסכמה בכתב מחברת קונטרול-בי.

מדיניות משלוחים

 • איסוף עצמי ממחסן קונטרול-בי: במידה והלקוח בחר באופציית איסוף עצמי ישירות מבית העסק, ניתן להגיע עם פרטי ההזמנה המלאים, לאחר שהתקבלה חשבונית/אסמכתא אודות קבלת התשלום עבור ההזמנה.
 • המחסן נמצא ברח’ החרושת 64 , רעננה שעות פעילות – ימים א’-ה’, בין השעות 8:00-15:00.

 

 • חברת קונטרול-בי משתמשת בשירותיה של חברת שליחויות חיצונית “צ’יטה שליחויות בע”מ” – דרכה מבוצעים משלוחי ההזמנות באתר. קיימת אופציה לשליחות עד פתח הבית / לנקודת איסוף קרובה לכתובת הצרכן – בהתאם לתכולת ההזמנה ובכפוף לתנאי הרכישה באתר צ'יטה משלוחים.
 • איסוף עצמי מנקודת איסוף צ’יטה-בוקס: לצ’יטה שליחויות כ-1100 מרכזי שירות הפרושים ברחבי הארץ. מרכזי השירות ממוקמים בתוך נקודות מכירה קמעוניות, חנויות פרטיות וסניפים של רשתות למוצרי צריכה ברחבי הארץ.
 • נקודת האיסוף תיבחר ע”פ כתובת המשלוח המוזנת ע”י הלקוח, ואיסוף המוצר יבוצע ע”י הלקוח לאחר קבלת אישור, בכפוף לקבלת מסרון ולשעות הפעילות של בית העסק/נקודת האיסוף אליה נשלח המוצר.

 

 • המוצר יגיע לנקודת האיסוף תוך כ-6 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת וערבי חג), אלא אם קונטרול-בי עדכנה את הלקוח אודות עיכוב בשל סיבה כזו או אחרת (המתנה למלאי מוצר/אזורים חריגים,וכד’)

 

 • באתר הרשמי של חברת צ’יטה שליחויות ניתן לעיין בפריסת מרכזי השירות ולבצע מעקב אחר החבילה.
 • משלוח עד הבית: תוך כ-6 ימי עסקים (לא כולל ימי שישי, שבת וערבי חג), אלא אם קונטרול-בי עדכנה את הלקוח אודות עיכוב בשל סיבה כזו או אחרת (המתנה למלאי מוצר/אזורים חריגים,וכד’). תיאום מועד האספקה מבוצע ע”י חברת צ’יטה באמצעות שליחת מסרון למספר הנייד שהוזן במעמד הרכישה/באמצעות שיחת טלפון.
 • באתר הרשמי של חברת צ’יטה שליחויות ניתן לבצע מעקב אחר החבילה וליצור קשר עם נציגי שירות.

 

 • ניתן לבצע כניסה מקוונת לשירות הלקוחות של צ’יטה דרך האתר הרשמי של צ’יטה שליחויות ולקבל פרטים אודות החבילה תחת שירות “איתור ומעקב משלוח”.

http://chitadelivery.co.il/

 

 • באחריות הלקוח להזין כתובת תקינה ומספר נייד תקין וזמין. קונטרול-בי רשאית לחייב את הלקוח שנית עבור דמי שילוח בגין אי מענה/הזמנת פרטים שגויים/אי זמינות לקבלת המשלוח לאחר יותר מניסיון אחד לאספקת המוצר ע”י חברת השליחויות.
 • חברת קונטרול-בי לא תהיה אחראית לאי קבלת מוצר במידה והלקוח אישר לשליח טלפונית/במסרון חוזר את קבלת המוצר ע”י מי מטעמו של הלקוח או ע”י השארת המוצר בסמוך לכתובת המגורים ולא במסירה ידנית (ליד הדלת, אצל מכר/שכן, בגינה, וכד’).

 

בטרם השימוש באתר אנא ודאו כי קראתם והסכמתם למדיניות הפרטיות שלנו.

 

CasusGrill Israel

אתר זה משתמש בקבצי Cookies, יש לאשר את תנאי השירות

לקוחות יקרים, עקב המצב הביטחוני יתכנו עיכובים בזמני אספקה.

לרכישה מהירה