Skip links

תנאי שימוש

CasusGrill Israel

תוכנית שותפים Casusgrill ישראל

CasusGrill Israel (קסוסגריל ישראל), ("CasusGrill" ,"CasusGrill Israel", "אנו" או "אנחנו" בכל צורה שהיא) מתייחסת ברצינות לתנאי השימוש. תנאי שימוש אלו מתארים כיצד ובאילו תנאים ניתן להשתמש בשירותי CasusGrill ישראל.
* מסמך זה נכתב בלשון זכרמטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לשני המינים.

הסכם

בהרשמה לחשבון שותף בתוכנית השותפים של CasusGrill Israel ("התוכנית"), אתה מסכים להיות כפוף לתנאים ולהגבלות הבאים ("תנאים והגבלות").

CasusGrill ישראל שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת.
כל תכונות חדשות שמגדילות או משפרות את התוכנית הנוכחית, כולל שחרור של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.
הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולביטול כל תשלומי עמלות שותפים שהושגו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

  • עליך להיות בן 18 שנים לפחות.
  • עליך לגור בישראל או בשטחים אשר חלה עליהם ריבונות ישראלית.
  • אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי "בוטים" או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
  • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא"ל תקפה וכל מידע אחר הנדרש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
  • הכניסה שלך יכולה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת למספר אנשים אינה מותרת.
  • אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. CasusGrill Israel אינה יכולה ולא תישא באחריות לכל אובדן או נזק כתוצאה מאי עמידה בהתחייבות אבטחה זו.
  • אתה אחראי לכל התוכן שמתפרסם ולפעילות המתרחשת תחת חשבונך.
  • אדם או ישות משפטית אחת לא רשאית לנהל יותר מחשבון אחד.
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא מוגבל לחוקי זכויות יוצרים).
  • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים כדי להרוויח כסף על חשבונות המוצרים שלך בCasusGrill Israel.

קישורים/גרפיקה באתר שלך, באימיילים שלך או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, בדוא"ל שלך או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישורים,
ויצירות אמנות גרפיות לשימוש בקישור לCasusGrill Israel. אנו עשויים לשנות את עיצוב הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מתאימה.

כדי לאפשר מעקב מדויק, דיווח וצבירת עמלות הפניה,
אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים לשימוש בכל הקישורים בין האתר שלך לCasusGrill Israel. עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך לCasusGrill Israel משתמש כראוי בפורמטים מיוחדים של קישורים כאלה.
קישורים לCasusGrill Israel המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים "קישורים מיוחדים". תרוויח עמלות הפניה רק ​​ביחס למכירות של מוצר CasusGrill Israel המתרחש ישירות דרך קישורים מיוחדים;
לא נהיה אחראים כלפיך ביחס לכל כשל שלך או מישהו שאתה מפנה אליו משתמש בקישורים מיוחדים או הקלד שגוי של קוד השותף שלך, לרבות במידה שכשל כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי של סכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.
קישורי שותפים צריכים להפנות לעמוד של המוצר המקודם.

עמלות/עמלות הפניה ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית לזכות בעמלת הפניה, הלקוח חייב ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר, האימייל או אמצעי תקשורת אחרת שלך אל https://casusgrill.co.il/ והשלמת הזמנה של מוצר במהלך אותה הפעלה או במהלך שבעה (7) ימים מרגע ההפנייה.

אנו נשלם עמלות רק על קישורים שאחריהם עוקבים ומדווחים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו יגיד שהוא רכש או מישהו אומר שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עקבה אחריו.
אנו יכולים לשלם עמלות רק על עסקים שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים מעוצבים כראוי, אשר עוקבים אחריהם אוטומטית על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק מזויפות, לא חוקיות או אגרסיביות מדי, מפוקפקות.
התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ-₪50 בהכנסה של שותפים. אם חשבון השותף שלך לעולם לא יחצה את סף ₪50, העמלות שלך לא ימומשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את הסף של ₪50.

זיהוי עצמכם כשותף CasusGrill Israel

אינך רשאי לפרסם כל הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לסיום שלך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג מצג שווא או לייפות את היחסים בינינו לבינך,
נניח שאתה מפתח את המוצרים שלנו, נניח שאתה חלק מCasusGrill Israel או מביע או מרמז על כל מערכת יחסים או זיקה בינינו לבינך או לכל אדם או ישות אחרת למעט כפי שהותר במפורש בהסכם זה (כולל על ידי ביטוי או רומז שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים,
או לתרום כסף לכל ארגון צדקה או מטרה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים דרך קישורי השותפים שלך לשימושך הפרטי. רכישות כאלה עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) לניכוי עמלות הפניה ו/או לסיום הסכם זה.

תזמון תשלומים

כל עוד הרווחים הנוכחיים של השותפים שלך הם מעל ₪50, תקבל תשלום בכל חודש. אם לא הרווחת ₪50 מאז התשלום האחרון שלך, נשלם לך בחודש שלאחר מכן לאחר חציית הסף.

הגדרת לקוח

לקוחות שיקנו מוצרים דרך תוכנית זו ייחשבו כלקוחות שלנו.
בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנוגע להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירות מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה,
אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים הנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצרים והזמינות עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחיר עשויים להשפיע על מוצרים שציינת באתר שלך, אין להציג מחירי מוצרים באתר שלך.
אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את הזמינות או המחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ולכל החומרים המופיעים באתר שלך. לדוגמה,
אתה תהיה האחראי הבלעדי ל:

– התפעול הטכני של האתר שלך וכל הציוד הקשור
– הבטחת הצגת הקישורים המיוחדים באתר שלך אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד שלישי כלשהו (כולל ללא הגבלה כל הגבלה או דרישות שהוטלו עליך על ידי צד שלישי המארח את האתר שלך)
– הדיוק,
האמת וההתאמה של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בקישורים מיוחדים או משייכים אליהם)
– הבטחה שהחומרים המפורסמים באתר שלך אינם מפרים או מפרים את הזכויות של צד שלישי כלשהו (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים
, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
– להבטיח שהחומרים המתפרסמים באתר שלך אינם פוגעניים או בלתי חוקיים בדרך אחרת
– להבטיח שהאתר שלך חושף במדויק ובאופן נאות, בין אם באמצעות מדיניות פרטיות או בכל דרך אחרת, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספים ממבקרים, כולל, היכן שניתן,
שצדדים שלישיים (כולל מפרסמים) עשויים לשרת תוכן ו/או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים ועשויים למקם או לזהות עוגיות בדפדפנים של מבקרים.

ציות לחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית,
אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית אתה תציית לכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, פסקי הדין, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה סמכות שיפוט עליך, בין אם חוקים אלה וכו'.
נכנסים לתוקף כעת או מאוחר יותר נכנסים לתוקף במהלך הזמן שבו אתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את החובה לעיל, אתה מסכים שכתנאי להשתתפותך בתוכנית תציית לכל החוקים החלים (פדרליים, מדינתיים או אחרים) השולטים בדואר אלקטרוני שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק הספאם הישראלי וכל שאר החוקים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תתחיל עם הסכמתנו לבקשת התוכנית שלך ויסתיים כאשר יסתיים על ידי מי מהצדדים. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה,
על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני על סיום. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, אתה תפסיק לאלתר את השימוש, ותסיר מהאתר שלך, את כל הקישורים אל https://casusgrill.co.il, ואת כל הסימנים המסחריים שלנו, מסחריים, ולוגואים,
וכל שאר החומרים שסופקו על ידנו או מטעמנו לך על פי זה או בקשר עם התוכנית. CasusGrill Israel שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, CasusGrill Israel תשלם את כל הרווחים שנצברו מעל ₪50.

סיום

לCasusGrill Israel, לפי שיקול דעתה הבלעדי, הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של CasusGrill Israel , מכל סיבה בכל עת.
סיום כזה של השירות יגרום לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט ולוויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שיש לשלם בחשבון שלך אם הן הושגו באמצעות הונאה, בלתי חוקית, או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות מדי ומפוקפקות מדי.
CasusGrill Israel שומרת לעצמה את הזכות לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

יחסי הצדדים

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור כל שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים.
לא תהיה לך סמכות להציע או לקבל הצעות או מצגים כלשהם בשמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתר שלך ובין אם אחרת, שתסתור באופן סביר משהו בסעיף זה.

הגבלות אחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסה,
רווחים, או נתונים) הנובעים בקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. יתרה מכך, החבות המצטברת שלנו הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך במסגרת הסכם זה.

כתבי ויתור

אין אנו נותנים אחריות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לתוכנית או למוצרים כלשהם שנמכרים באמצעות התוכנית (כולל, ללא הגבלה, אחריות לגבי כושר, סחירות, אי-הפרה, או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך של ביצועים, עסקה או שימוש מסחרי). בנוסף,
אנו לא מצהירים כי פעילות CasusGrill Israel תהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות, ולא נהיה אחראים להשלכות של הפרעות או שגיאות כלשהן.

חקירה עצמאית

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההתניות שלו.
אתה מבין שאנחנו עשויים בכל עת (במישרין או בעקיפין) לבקש הפניות של לקוחות בתנאים שעשויים להיות שונים מאלה הכלולים בהסכם זה או להפעיל אתרי אינטרנט הדומים לאתר שלך או מתחרים.
הערכת באופן עצמאי את הרצון להשתתף בתוכנית ואינך מסתמך על כל ייצוג, ערבות או הצהרה אחרת מאשר כמפורט בהסכם זה.

בוררות

כל מחלוקת הקשורה בכל דרך להסכם זה (כולל כל הפרה בפועל או לכאורה של הסכם זה),
כל עסקאות או פעילויות תחת הסכם זה או מערכת היחסים שלך איתנו או עם כל אחד מהשותפים שלנו יוגשו לבוררות, אלא שבמידה שהפרת או איימת להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו,
על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל מחלוקת שתתגלה בין הצדדים לרבות מחלוקת בקשר עם השימוש באתר, בתוכנית או בקשר עם תנאים אלה לרבות בקשר עם השירותים המסופקים על ידי מפעיל האתר או בקשר לתנאי שימוש אלה תובא בפני בורר אשר יהיה עו"ד הבקיא בתחום הסחר האלקטרוני והאינטרנט וזהותו תיקבע על ידי יו"ר לשכת עורכי הדין בישראל לבקשת מי מהצדדים הבורר יהיה רשאי לתת סעדים זמניים וצווי ביניים. מקום קיום הבוררות יהיה במחוז תל-אביב והמרכז. הבורר לא יהיה כבול לסדרי הדין האזרחיים אך יהיה כבול לדיני הראיות ולדין המהותי. הבורר יהיה חייב בנימוק החלטתו . על אף האמור לעיל,היה ומי מהצדדים להסכם זה יתבע על ידי צד שלישי, בכל הליך משפטי שהוא, יהיה הנתבע רשאי על אף האמור, לצרף את הצד השני להסכם זה כצד לאותו הליך שיפוטי ובמקרה זה לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה . בית המשפט המוסמך בהתאם להוראות חוק הבוררות, תשכ"ח-1968 יהיה בתי המשפט שמושבו בעיר תל-אביב או בכל בית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת. סעיף זה מהווה הסכם בוררות בין הצדדים לכל דבר ועניין. בכפוף ומבלי לגרוע מהאמור, בכל עניין שאינו בגדר סמכות הבורר, או בכל עניין שבו לא תהיה תחולה להסכם בוררות זה, מכל סיבה שהיא, תהיה סמכות השיפוט הבלעדית נתונה לבית-המשפט המוסמך במחוזות תל-אביב והמרכז בישראל .

שונות

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי מדינת ישראל, ללא התייחסות לכללים המסדירים את בחירת החוקים. אינך רשאי להעביר או להעתיק הסכם זה, על פי חוק או בדרך אחרת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף למגבלה זו, הסכם זה יחייב, ייקבע, ויהיה ניתן לאכיפה כנגד הצדדים ויורשיהם ונציגיהם בהתאמה. הכישלון שלנו לאכוף את הביצוע הקפדני שלך בכל תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף לאחר מכן הוראה כזו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.
הכישלון של CasusGrill Israel לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי השירות לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השירות מהווים את כל ההסכם בינך לבין CasusGrill Israel ומסדירים את השימוש שלך בשירות,
הסכם זה גובר על כל הסכמים קודמים בינך לבין CasusGrill Israel (כולל, אך לא רק, כל גרסה קודמת של תנאי השירות).

בטרם השימוש באתר אנא ודאו כי קראתם והסכמתם למדיניות הפרטיות שלנו.

CasusGrill Israel

אתר זה משתמש בקבצי Cookies, יש לאשר את תנאי השירות

לקוחות יקרים, עקב המצב הביטחוני יתכנו עיכובים בזמני אספקה.

לרכישה מהירה